همکاری با سایت بات ساز

امکان اتصال سیستم خرید شارژ باتشارژ به سیستم بات ساز صورت گرفت. کاربرانی که از سایت باتساز برای مدیریت ربات خود استفاده می کنند می توانند امکان خرید شارژ را نیز به ربات خود اضافه کنند و کسب درآمد کنند.
آدرس سایت باتساز: botsaz.com

سود فروش و نحوه تسویه حساب

سود فروش هر شارژ ۲٪ می باشد.
حداقل مبلغ برای تسویه حساب 20 هزار تومان می باشد.